Proxectos    Proxectos "Leader"
Dinamización do sector agrario forestal
XESTIÓN, TRATAMENTO E SUBMINISTRO DE BIOMASA
PROMOTOR: Bioforga, S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Xestión, tratamento e subministro de biomasa.
PARROQUIA: Barrantes
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 303.722,50 €
IMPORTE DA AXUDA:   128.474,62 €

RESUMO DO PROXECTO
:

Planta para a xestión, tratamento e subministro de biomasa para a valorización enerxética dos residuos forestais xerados nos montes da comarca do Baixo Miño e arredores, mediante o seu aproveitamento e transformación (astillado e secado), e o seu posterior subministro como fonte de enerxía primaria de carácter autóctono e renovabel, contribuindo a reducir a emisión de CO2 derivada dos combustibles fósiles e reducindo o risco de incendios e a proliferación de pragas nos nosos montes, favorecendo a súa multifuncionalide e acadando unha xestión forestal máis eficiente, que dinamice económica e socialmente o medio rural.Galería fotográfica
Bioforga 01
Bioforga 02
Bioforga 03
Bioforga 04
Bioforga 05
Execución Bioforga 06
Execución Bioforga 07
Execución Bioforga 08
Execución Bioforga 09
Execución Bioforga 10
Execución Bioforga 11
Execución Bioforga 12
Execución Bioforga 12
CERTIFICACIÓN FINAL 1
CERTIFICACIÓN FINAL 2
CERTIFICACIÓN FINAL 3
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.