Proxectos    Proxectos "Leader"
Dinamización do sector agrario forestal
NOVAS TÉCNICAS DE PRODUCIÓN DE SHIITAKE
PROMOTOR: Xunta Veciñal en Man Común dos Montes de Couso
TÍTULO DO PROXECTO: Novas Tecnicas de Produción de Shiitake
PARROQUIA: Couso
CONCELLO: Gondomar
ORZAMENTO ELIXIBLE: 30.766,21€
IMPORTE DA AXUDA: 9.414,46 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na introdución de novas técnicas de produción de seta shiitake e a súa posterior difución nos montes de Couso, Gondomar. Trátase da elaboración de novos productos dando unha boa utilidade á madeira morta nos montes. O produto final será a seta Shiitake, e a súa comercialización ademáis de contibuir á recuperación de zonas degradadas e a sua rexeneración con especies autóctonas.
O obxectivo final do proxecto será a introducción desta nova produción, elaborar un estudo de mercado para o novo produto, producir seta Shiitake, recuperar paisaxísticamente os montes de Couso, e limitar e regular o monocultivo a zonas de alta produción, mantendo un estricto control de zonas adecuadas para outro tipo de árbores autóctonas ou outros usos na liña da multifuncionalidade.


Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
Certificación Final 9
Certificación Final 10
Certificación Final 11
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.