Proxectos    Proxectos "Leader"
Dinamización do sector agrario forestal
MODERNIZACIÓN DE INSTALACIÓNS E POSTA EN CULTIVO DE NOVAS ÁREAS DE PRODUCIÓN - VRT
PROMOTOR: Viveiros Río Tollo S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Modernización de Instalacións e Posta en Cultivo de Novas Áreas de Produción - VRT
PARROQUIA: Goián
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 259.387,27 €
IMPORTE DA AXUDA: 77.038,02 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste en ampliar e mellorar as instalacións existentes co fin de incrementar a produción, competitividade e diferenciación, ca obtención de novas produccións novidosas e o asentamento das recentemente testadas.
Outro dos obxetivos é reducir a dispersión das producións actuais, noutras parcelas máis concentradas para así mellorar a eficiencia e a tecnificación, optimizando e reducindo o custe.
Pretenden tamén mecanizar algunhas tarefas que ata o de agora se facían manualmente, para así mellorar a productividade con persoal máis cualificado.
A execución do proxecto facilitará o desenvolvemento dunha produción agrícola intensiva respetuosa co medio ambiente, empregando métodos de produción seguindo protocolos de boas prácticas, formando adecuadamente a todo o persoal de campo, e fomentando a concienciación sobre estos métodos.Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
Acta non Inicio 5
Acta non Inicio 6
Acta non Inicio 7
Acta non Inicio 8
Certificación Parcial 1
Certificación Parcial 2
Certificación Parcial 3
Certificación Parcial 4
Certificación Parcial 6
Certificación Parcial 7
Certificación Parcial 8
Certificación Parcial 9
Certificación Parcial 11
Certificación Parcial 12
Certificación Parcial 13
Certificación Parcial 14
Certificación Parcial 15
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
Certificación Final 9
Certificación Final 10
Certificación Final 11
Certificación Final 12
Certificación Final 13
Certificación Final 14
Certificación Final 15
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.