Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
SENDA FLUVIAL E RECUPERACIÓN DE MUÍŃOS NO RÍO DOS BRAVOS
PROMOTOR: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Parroquia de Tomiño
TÍTULO DO PROXECTO: Senda Fluvial e Recuperación de Muíños no Río dos Bravos
PARROQUIA: Tomiño
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE:  67.925,85 €
IMPORTE DA AXUDA:  29.208,12 €
RESUMO DO PROXECTO: 
O proxecto consiste na restauración de catro muíños localizados na parte baixa do Río dos Bravos, incluíndo nun deles ops útiles precisos para moer e que se empregará como modelo desta actividade.
O proxecto se completa coa mellora medio ambiental do entorno mediante a realiación de rozas manuais, eliminación de especies alóctonas e plantación de especies frondosas autóctonas. Levarase a cabo a construcción dun sendeiro que percorra os muíños.


Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
Acta non Inicio 5
Acta non Inicio 6
Acta non Inicio 7
Certificación Parcial 1
Certificación Parcial 2
Certificación Parcial 3
Certificación Parcial 4
Certificación Parcial 5
Certificación Parcial 6
Certificación Parcial 7
Certificación Parcial 8
Certificación Parcial 9
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
Certificación Final 9
Certificación Final 10
Certificación Final 11
Certificación Final 12
Certificación Final 13
Certificación Final 14
Certificación Final 15
Certificación Final 16
Certificación Final 17
Certificación Final 18
Certificación Final 19
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.