Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL NOS MUÍŃOS DA GANDARIŃA - PARROQUIA DE ESTÁS
PROMOTOR: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Parroquia de Estás
TÍTULO DO PROXECTO: Conservación e Mellora do Patrimonio Rural nos Muíños da Gandariña - Parroquia de Estás
PARROQUIA: Estás
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE:  55.562,21 €
IMPORTE DA AXUDA:  29.447,97 €
RESUMO DO PROXECTO: 
O proxecto é unha actuación de recuperación patrimonial, paisaxística e etnográfica que consiste na recuperación de construccións de interese arquitectónico como son os Muíños da Gandariña.
As obras consisten na recostrucción dos muíños e o arranxo das levadas que os abastecían antigamente de auga. Co paso dos anos e o abandono das actividades agrícolas, este patrimonio de muíños en canles xunto aos regatos e ríos queda relegado ao esquecemento e son as testemuñas dun sistema de produción agrícola desaparecido que nos achega ás nosas raíces.
Dado o estado ruinoso destas construcións, os traballos que se acometen con este proxecto pretenden mellorar a conservación deste patrimonio e conservar a mellorar o espazo natural onde se localizan.Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
Acta non Inicio 5
Acta non Inicio 6
Acta non Inicio 7
Certificación Parcial 1
Certificación Parcial 2
Certificación Parcial 3
Certificación Parcial 4
Certificación Parcial 5
Certificación Parcial 6
Certificación Parcial 7
Certificación Parcial 8
Certificación Parcial 9
Certificación Parcial 10
Certificación Parcial 11
Certificación Parcial 12
Certificación Parcial 13
Certificación Parcial 14
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
Certificación Final 9
Certificación Final 10
Certificación Final 11
Certificación Final 12
Certificación Final 13
Certificación Final 14
Certificación Final 15
Certificación Final 15
Certificación Final 16
Certificación Final 16
Certificación Final 17
Certificación Final 18
Certificación Final 19
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.