Proxectos    Proxectos "Leader"
Dinamización do sector agrario forestal
AUMENTO DA CAPACIDADE DE XESTIÓN, TRATAMENTO E SUMINISTRO DE BIOMASA
PROMOTOR: Bioforga, S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Aumento da Capacidade de Xestión, tratamento e subministro de biomasa.
PARROQUIA: Barrantes
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 629.265,81 €
IMPORTE DA AXUDA:   245.413,67 €

RESUMO DO PROXECTO
:

O proxecto consiste en incrementar a capacidade de xestión, tratamento e suministro de astillado de residuos procedentes de aproveitamentos forestias, e o seu posterior suministro en forma de biocombustible sólido, destinado o seu uso como combustible renovable e autóctono, tanto para as aplicacións térmicas (caldeiras de biomasa de calor e calefacción) e aplicacións eléctricas (xeración de electricidade a partir da súa combustión).
O proxecto ten como finalidade dar cobertura á demanda de biomasa existente (astilla), tanto a nivel local como nacional e internacional, logrando de este xeito a consolidación de Bioforga como empresa de referencia neste sector.

 

Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
I Certificación Parcial
I Certificación Parcial 2
I Certificación Parcial 3
Certificación Parcial 4
I Certificación Parcial 5
I Certificación Parcial 6
I Certificación Parcial 7
I Certificación Parcial 8
II Certificación Final 1
II Certificación Final 2
II Certificación Final 3
II Certificación Final 4
II Certificación Final 5
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.