Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
PARQUE BIOSALUDABLE E PARQUE INFANTIL EN COUSO
PROMOTOR: Xunta Veciñal dos Montes en Man Común de Couso
TÍTULO DO PROXECTO: Parque Biosaludable e Parque Infantil en Couso
PARROQUIA: Couso
CONCELLO: Gondomar
ORZAMENTO ELIXIBLE: 39.823,14 €
IMPORTE DA AXUDA: 16.526,60 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto contempla a creación dun parque biosaludable e un parque infantil de fácil acceso destinado aos maiores e aos nenos da parroquia, e localízase nas inmediacións da Casa Veciñal de Couso, polo que se creará unha zona de lecer próxima, tanto para maiores como para cativos. O proxecto contempla a instalación dun solo de seguridade sobre o que se instalarán os aparatos ximnásticos nos que se exercitarán os maiores e xogarán os nenos.

Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
I Certificación Final 1
I Certificación Final 2
I Certificación Final 3
I Certificación Final 4
I Certificación Final 5
I Certificación Final 6
I Certificación Final 7
I Certificación Final 8
I Certificación Final 9
I Certificación Final 10
I Certificación Final 11
I Certificación Final 12
I Certificación Final 13
I Certificación Final 14
I Certificación Final 15
I Certificación Final 16
I Certificación Final 17
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.