Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
FÁBRICA DE COLCHÓNS E SOMIERES
PROMOTOR: Smart - Tex Sistemas de Descanso S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Fábrica de Colchóns e Somieres 
PARROQUIA: Amoedo
CONCELLO: Pazos de Borbén
ORZAMENTO ELIXIBLE: 514.576,47 €
IMPORTE DA AXUDA: 180.101,76 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na creación na parroquia de Amoedo, en Pazos de Borbén dunha fábrica de colchóns e somieres. O investimento do proxecto se centra na obra civil e na adquisión da maquinaria necesaria para desenvolver a actividade. É de salientar que o proxecto contempla a xeración de 5 novos postos de traballo na parroquia.

Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
Acta non Inicio 5
Acta non Inicio 6
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
Certificación Final 9
Certificación Final 10
Certificación Final 11
Certificación Final 12
Certificación Final 13
Certificación Final 14
Certificación Final 15
Certificación Final 16
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.