Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
CREACIÓN DE CAPTURA DE PEDIDOS EN DISPOSITIVO ANDROID PARA DISRAMO S.L.
PROMOTOR: DISRAMO S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Creación de Captura de Pedidos en Dispositivo Android para Disramo S.L.
PARROQUIA: O Rosal
CONCELLO: O Rosal
ORZAMENTO ELIXIBLE: 9.230,00 €
IMPORTE DA AXUDA: 50.00 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste no desenvolvemento dunha apliación en dispositivo Android que permita aos comerciais da empresa Disramo S.L. capturar pedidos nunha tablet ou calquer outro dispositivo dotado con tecnoloxía Android, para ser enviados directamente á central da empresa, e en tempo real coñecer a súa dispoñibilidade e realizar directamente o pedido. 
Disramo S.L. é unha empresa de distribución de productos de hostelaría, alimentación e restauración cunha grande implantación no sur da provincia de Pontevedra.


Galería fotográfica
Acta non Inicio - Paxina Web da empresa
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.