Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
ACONDICIONAMENTO PARA CREACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA, BIBLIOTECA E FONOTECA EN GOIÁN
PROMOTOR: Concello de Tomiño
TÍTULO DO PROXECTO: Acondicionamento para Creación de Escola de Música, Biblioteca e Fonoteca en Goián
PARROQUIA: Goián
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 206.611,57 €
IMPORTE DA AXUDA: 126.033,06 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste no acondicionamento dun espazo existente no Auditorio Municipal de Goián para crear unha escola de música, unha biblioteca e unha fonoteca, xa que o Concello non dispón destas instalacións para os seus cidadáns.
Co proxecto se acondicionará un espazo existente e na actualizade dedicado a usos múltiples, e se dotará á nova instalación dunha entrada independente que permita acceder ao servizo e atender aos horarios necesarios para estas actividades sen necesidade de acceder a través do auditorio.Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
Acta non Inicio 5
Acta non Inicio 6
Acta non Inicio 7
Acta non Inicio 8
I Certificación Parcial 1
I Certificación Parcial 2
I Certificación Parcial 3
I Certificación Parcial 4
I Certificación Parcial 5
I Certificación Parcial 6
I Certificación Parcial 7
I Certificación Parcial 8
I Certificación Parcial 9
I Certificación Parcial 10
I Certificación Parcial 11
I Certificación Parcial 12
I Certificación Parcial 13
I Certificación Parcial 14
II Certificación Final 1
II Certificación Final 2
II Certificación Final 3
II Certificación Final 4
II Certificación Final 5
II Certificación Final 6
II Certificación Final 7
II Certificación Final 8
II Certificación Final 9
II Certificación Final 10
II Certificación Final 11
II Certificación Final 12
II Certificación Final 13
II Certificación Final 14
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.