Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
MELLORA TECNOLÓXICA UCALSA S.A.
PROMOTOR: Utillaje y Calderería S.A.
TÍTULO DO PROXECTO: Mellora tecnolóxica Ucalsa S.A.
PARROQUIA: Navia
CONCELLO: Vigo
ORZAMENTO ELIXIBLE: 47.539,40 €
IMPORTE DA AXUDA: 10.934,06 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na adquisición de equipamento tecnolóxico para a modernización do proceso produtivo de Ucalsa. Os investimentos a realizar son a adquisición de software para mellorar a fabricación de pezas e equipamento en materia de soldadura. Tamén se inclúe no proxecto unha mellora da iluminación que se traduce en eficiancia enerxética e reduccion de custos para a empresa.

Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.