Proxectos    Proxectos "Leader"
Dinamización do sector agrario forestal
DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADE E XESTIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS: BIOFORGA
PROMOTOR: Bioforga S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Diversificación da Actividade de Xestión de Residuos Agrícolas
PARROQUIA: Barrantes
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 319.308,26 
IMPORTE DA AXUDA: 121.337,14 €

RESUMO DO PROXECTO
O proxecto consiste en ampliar e modernizar unha empresa xa existente, a través da xestión e transformación de diferentes tipos de residuos agrícolas para o seu posterior tratamento e aproveitamento como biocumbustible. Para tal fin, o promotor adquirirá unha nova máquina astilladora que irá acompañada dun vehículo taller e ferramentas.
O obxectivo é promover e consolidar a xestión e valorización de diferentes tipos de residuos agrícolas para a súa posterior utilización como combustibles para diversas aplicacións enerxéticas. Deste modo contribuirase a unha xestión sostible e respetuosa co medio ambiente e o seu depósito en vertedeiros evitará a propagación de plagas e enfermidades de tipo vexetal.
 


Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.