Proxectos    Proxectos "Leader"
Dinamización do sector agrario forestal
AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN DE VIVEIRO PARA PRODUCCIÓN DE NOVAS CLASES DE PALMEIRAS RESISTENTES AO FRÍO E A SÚA POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN EN CENTRO EUROPA
PROMOTOR: Viveiros da Barxa S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Ampliación e Modernización de Viveiro para Producción de Palmeiras Resistentes ao Frío e a súa posterior Comercialización en Centro Europa
PARROQUIA: Goián
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 32.122,51 
IMPORTE DA AXUDA: 11.885,33 €

RESUMO DO PROXECTO
O proxecto consiste na ampliación e modernización dun viveiro existente co acondicionamento dunha nova parcela en Goián, destinada a experimentar e estudiar a viabilidade de novas variedades de palmeiras resistentes ao frío, cara á unha posterior distribución en redes comerciais no mercado Centro Europeo. 


Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
Certificación Final 9
Certificación Final 10
Certificación Final 11
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.