Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
CENTRO DE SERVICIOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN NAVIA
PROMOTOR: Confederación Galega de Peersoas con Discapacidade
TÍTULO DO PROXECTO: Centro de Servicios para Persoas con Discapacidade
PARROQUIA: Navia
CONCELLO: Vigo
ORZAMENTO ELIXIBLE: 522.563,35 €
IMPORTE DA AXUDA: 250.000,00 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na rehabilitación dun local na parroquia de Navia en Vigo, para poñer en marcha un centro con diferentes servicios que darán cobertura ás necesidades existentes entre o colectivo de persoas con discapacidade. O centro ofertará servizos de intermediación laboral, social e asistencial a todas as persoas con discapacidade do sur da provincia de Pontevedra.Galería fotográfica
Acta non Inicio
Acta non Inicio
Certificación Final 1
Certificación Final 2
Certificación Final 3
Certificación Final 4
Certificación Final 5
Certificación Final 6
Certificación Final 7
Certificación Final 8
Certificación Final 9
Certificación Final 10
Certificación Final 11
Certificación Final 12
Certificación Final 13
Certificación Final 14
Certificación Final 15
Certificación Final 16
Certificación Final 17
Certificación Final 18
Certificación Final 19
Certificación Final 20
Certificación Final 21
Certificación Final 22
Certificación Final 23
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.