Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
CENTRO DE LAVADO DE COCHES EN GOIÁN

PROMOTOR: CARLOS CARRERA MARTÍNEZ
TÍTULO DO PROXECTO: CENTRO DE LAVADO DE COCHES EN GOIÁN
PARROQUIA: GOIÁN
CONCELLO: TOMIÑO
ORZAMENTO ELEXIBLE: 78.095,00 €
IMPORTE DA AXUDA: 18.977,09 €
RESUMO: O proxecto consiste na creación dun centro de lavado para vehículos, totalmente en auto-servizo composto por 3 boxes con marquesina perimetral de auga quente osmotizada en alta presión, con varios programas de lavado e tratamento de augas e depuración completo.
Ademais de toda unha área completa para a ubicación de equipos auxiliares tamén de auto-servizo, con aspiradores, limpa alfombriñas, expendedores de papel ou gamuza, sacude alfombriñas, papeleiras...
O proxecto ten o obxectivo de dar servizo a unha zona demandante de lavados de coche e onde non existe ningún de similares características.Galería fotográfica
Lavado de coches 1
Lavado de coches 2
Lavado de coches 3
Lavado de coches 4
CERTIFICACIÓN FINAL AUTOLAVADO 1
CERTIFICACIÓN FINAL AUTOLAVADO 2
CERTIFICACIÓN FINAL AUTOLAVADO 3
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.