Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
CENTRO DE DINAMIZACIÓN DA INNOVACIÓN E TECNOLOXÍA (CDiT MOS)

PROMOTOR: Concello de Mos
TÍTULO DO PROXECTO: Centro de Dinamización da Innovación e Tecnoloxía
PARROQUIA: Tameiga
CONCELLO: Mos
ORZAMENTO ELIXILBE: 77.930,81 €
IMPORTE DA AXUDA: 58.058,45 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto de natureza non produtiva consiste na creación dun centro dinamizador da innovación e das novas tecnoloxías co obxeto de favorecer o desenvolvemento económico e social do concello de Mos.
O centro dinamizador pretende:
-          Unha plataforma dixital de servizos dirixida aos cidadáns (formación ocupacional e asesoramento laboral) e ás pequenas e medianas empresas (información e asesoramento empresarial e fomento da cooperación).
-          Unha plataforma E-Administración na Área de Formación e Emprego (información á poboación e servizos ás empresas).
-          Equipamento informático e multimedia (ferramentas de xestión dirixidas á prestación dos servizos planificados).  

 


Galería fotográfica
CDiT Mos 01
CDiT Mos 02
CDiT Mos 02
CDiT Mos 04
CDiT MOS 05
CDiT MOS 06
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.