Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
AMPLIACIÓN DO CENTRO CULTURAL DE FREAZA NA PARROQUIA DE TRASPIELAS
PROMOTOR: Comunidade de montes veciñais en man común de Traspielas.
TÍTULO DO PROXECTO: Ampliación do Centro Cultural de Freaza na parroquia de Traspielas
PARROQUIA: Traspielas
CONCELLO: Fornelos de Montes
ORZAMENTO ELIXIBLE: 121.166,58 €
IMPORTE DA AXUDA: 50.000,00 €
RESUMO DO PROXECTO: A casa social de Freaza utilízase na actualidade como centro de reunións da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común e da asociación de usuarios de augas, ao tempo que se emprega para levar a cabo actividades recreativas e formativas para os veciños. Sen embargo, o reducido tamaño das instalacións non permite desenvolver todas as actividades que a Comunidade de Montes desexa e os propios veciños demandan.
Os obxectivos do proxecto son ampliar as instalacións do centro cultural, construír unha rampla de acceso para minusválidos e dotar o centro de mobiliario.
As actuacións permitirán aumentar a oferta  de actividades culturais e recreativas dos veciños de Fornelos de Montes e deste xeito mellorar a súa calidade de vida.

Galería fotográfica
Freaza 01
Freaza - Primeira Certificación Parcial 1
Freaza - Primeira Certificación Parcial 2
Freaza - Primeira Certificación Parcial 3
Freaza - Primeira Certtificación Parcial 4
Freaza - Primeira Certificación Parcial 5
Execución Final 1
Execución Final 2
Execución Final 3
Execución Final 4
Execución Final 4
Execución Final 5
Execución Final 6
Execución Final 7
Execución Final 8
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.