Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
GARDERÍA MI PRIMER PASO
PROMOTOR: Jiménez Pando, Alejandro 002855739Z, S.L.N.E.
TÍTULO DO PROXECTO: Mi Primer Paso
PARROQUIA: Tomiño
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 117.321,54 €
IMPORTE DA AXUDA: 51.738,80 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na creación dunha escola infantil no concello de Tomiño, municipio que na actualidade somente conta con unha escola infantil Pública, existindo no censo municipal mais de 400 nenos menores de 3 anos.
A escola infantil “Mi Primer Paso” disporá de 41 prazas para nenos de 0 a 3 anos e ofertará todos os servizos de calidade dispoñibles para unha escola infantil.
Terá elaboración propia de comidas, profesores, auxiliares titulados, climatización en toda a escola infantil, medidas de seguridade excelentes, escola de pais e nais, etc.
Coa posta en marcha deste proxecto crearanse 6 postos de traballo, 5 de eles por conta allea e un como traballador autónomo.


Galería fotográfica
Mi Primer Paso 01
Mi Primer Paso 02
Mi Primer Paso 03
Mi Primer Paso 04
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 1
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 2
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 3
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 4
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 5
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 6
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 7
MI PRIMER PASO- 1ª CERTIFICACIÓN 8
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.