Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
MANTEIDO, XARDINERÍA E SILVICULTURA
PROMOTOR: Alberto Freaza Nogueira
TÍTULO DO PROXECTO: Manteido, xardinería e silvicultura
PARROQUIA: Moscoso
CONCELLO: Pazos de Borbén
ORZAMENTO ELIXIBLE: 12.285,51 €
IMPORTE DA AXUDA: 5.417,91 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na creación dunha empresa autónoma (cun único traballador que é o propio promotor)
adicada á realización de traballos de xardinería, limpeza de fincas, desbroce de montes e traballos de silvicultura.
Os investimentos (non hai obras) vanse localizar no soto da propia vivenda do promotor autónomo.


Galería fotográfica
Manteido 01
Manteido 02
Manteido 03
MANTEIDO CERTIFICACIÓN TOTAL 1
MANTEIDO CERTIFICACIÓN FINAL 2
MANTEIDO CERTIFICACIÓN FINAL 3
MANTEIDO CERTIFICACIÓN FINAL 4
MANTEIDO CERTIFICACIÓN FINAL 5
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.