Proxectos    Proxectos "Leader"
Dinamización do sector agrario forestal
AMPLIACIÓN DE XESTIÓN, TRATAMENTO E SUMINISTRO DE BIOMASA - BIOFORGA

PROMOTOR: Bioforga S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Ampliáción de Xestión, Tratamento e Suministro de Biomasa - BIOFORGA
PARROQUIA: Barrantes
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 584.000,00 €
IMPORTE DA AXUDA: 194.472,00 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na ampliación do ámbito de actuación, da valorización enerxética dos residuos forestais xerados nos nosos montes, mediante o seu aproveitamento, transformación e posterior suministro en forma de astillas, como fonte de enerxía primaria de carácter autónomo e renovable.
Para o cumplimento de tal fin, se require dotar a bioforga dun equipamento versátil, dinámico e con unha elevada capacidade de produción, que permita tanto xestionar un importante volume de residuos forestais, como garantir un suministro acorde coas necesidades do mercado, consolidando deste xeito o seu mercado actual.Galería fotográfica
Ampliación Bioforga  01
Ampliación Bioforga 02
Ampliación Bioforga 03
Ampliación Bioforga 04
Ampliación Bioforga 05
Ampliación Bioforga 06
Ampliación Bioforga 07
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.