Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
AMPLIACIÓN E MODERNIZACIÓN DE CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO - SERVIZO DE XARDINERÍA

PROMOTOR: CEE San Jerónimo Emiliani S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: Ampliación e Modernización de Centro Especial de Emprego - Servicio de Xardinería
PARROQUIA: Salcidos
CONCELLO: A Guarda
ORZAMENTO ELIXIBLE: 42.300,00 €
IMPORTE DA AXUDA: 7.994,70 €
RESUMO DO PROXECTO: San Jerónimo Emiliani é unha empresa dedicada á prestación de servicios de xardinería, calificada pola Consellería de Traballo como Centro Especial de Emprego, que se caracteriza por cumprir con unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao 75%.
O proxecto realizado pretende levar a cabo a Ampliación e Modernización dun centro especial de emprego de sevicios de xardinería, en torno á incorporación de novas ferramentas e maquinarias, para dar servicio tanto ao Concello de A Guarda, co que teñen unha adxudicación para o mantemento das zonas verdes de dito concello, como para posibilitar a ampliación da carteira de clientes na zona.

 


Galería fotográfica
CERTIFICACIÓN FINAL 1
CERTIFICACIÓN FINAL 2
CERTIFICACIÓN FINAL 3
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.