Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
NAV & GER: RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE EN TOMIÑO
PROMOTOR: NAV & GER TOMIÑO S.L.
TÍTULO DO PROXECTO: RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE EN TOMIÑO
PARROQUIA: Tomiño
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 868.300,00 €
IMPORTE DA AXUDA: 250.000,00 €
RESUMO DO PROXECTO: O proxecto consiste na creación dunha residencia para a terceira idade, localizada na Salgosa, no Concello de Tomiño.
Dita residencia contará con 54 prazas que darán servizo a toda a Comarca. Para a execución do proxecto se ten previsto a construcción dunha edificación de dúas plantas, que será onde se albergue a residencia.


Galería fotográfica
Acta de non Inicio 1
Acta de non Inicio 2
Acta de non Inicio 3
Acta de non Inicio 4
Execución 1
Execución 2
Execución 3
Execución 4
Execución 5
Execúción 6
Execución 7
Execución 8
Execución 9
Execución 10
Execución 11
Execución 12
Execución 13
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.