Proxectos    Proxectos "Leader"
Mellora mediambiental e do contorno rural
RESTAURACIÓN E POSTA EN VALOR DO ALTO DE CIMA DE VILA

PROMOTOR: COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE CALVOS
TÍTULO: RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DO ALTO DE CIMA DE VILA
PARROQUIA: CALVOS
CONCELLO: FORNELOS DE MONTES
ORZAMENTO ELEXIBLE: 22.379,77 €
IMPORTE DA AXUDA: 10.518,49 €
RESUMO: O proxecto, de natureza non produtiva, consiste na restauración e posta en valor da área recreativa de Cima de Vila, coa súa restauración ecolóxica a base da recuperación da cuberta vexetal coa sementeira de herbaces e arbolado, servicios recreativos, coa colocación de mesas e bancos de pedra, unha fonte e vallado de madeira tratada e a divulgación do espacio mediante carteis informativos e frechas de localización.
 Galería fotográfica
ACTA NON INICIO 01
ACTA NON INICIO 02
ACTA NON INICIO 03
ACTA NON INICIO 04
CERTIFICACIÓN FINAL 1
CERTIFICACIÓN FINAL 2
CERTIFICACIÓN FINAL 3
CERTIFICACIÓN FINAL 4
CERTIFICACIÓN FINAL 5
CERTIFICACIÓN FINAL 6
CERTIFICACIÓN FINAL 7
CERTIFICACIÓN FINAL 8
CERTIFICACIÓN FINAL 10
CERTIFICACIÓN FINAL 11
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.