Proxectos    Proxectos "Leader"
Mellora mediambiental e do contorno rural
RESTAURACIÓN E POSTA EN VALOR DA ÁREA RECREATIVA MONTE DA GÁNDARA
PROMOTOR: COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE O VISO
TÍTULO: RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DA ÁREA RECREATIVA MONTE DA GÁNDARA
PARROQUIA: O VISO
CONCELLO: REDONDELA
ORZAMENTO ELEXIBLE: 22.751,68 €
IMPORTE DA AXUDA: 8.190,60 €
RESUMO: O proxecto, de natureza non produtiva, consiste na restauración e posta en valor da área recreativa de Monte da Gándara,lpara o fomento do seu uso social, educativo e recreativo.
Este espacio, moi empregado por veciños e foraneos non contaba cos servicios e infraestruturas necesarias para satisfacer as necesidades dos habitantes da parroquia, polo que se considerou necesaria a súa dotación para desenvolver actividades ao aire libre, que axuden a aumentar a oferta de lecer e de recreo na parroquia.


Galería fotográfica
Acta de non Inicio 1
Acta de non Inicio 2
Acta de non Inicio 3
Acta de non Inicio 4
Monte da Gándara- Certificación Final 1
Monte da Gándara - Certificación Final 2
Monte da Gándara - Certificación Final 3
Monte da Gándara - Certificación Final 4
Monte da Gándara - Certificación Final 5
Monte da Gándara - Certificación Final 6
Monte da Gándara - Certificación Final 7
Monte da Gándara - Certificación Final 8
Monte da Gándara - Certificación Final 9
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.