Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
CENTRO PARA INSTALACIÓNS E DOTACIÓNS RURAIS DE TORROSO
PROMOTOR: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Torroso
TÍTULO DO PROXECTO: Centro para Instalacións e Dotacións Rurais de Torroso
PARROQUIA: Torroso
CONCELLO: Mos
ORZAMENTO ELIXIBLE: 1.981.614,39
IMPORTE DA AXUDA: 250.000,00 €
RESUMO DO PROXECTO:
O proxecto consiste na creación dun centro para instalacións, equipamentos e dotacións rurais en Torroso. Os  usos que se lle darán a estas instalacións estarán relacionadas coas diversas actividades rurais que se desenvolven na parroquia de Torroso, dinamizando a vida sostible do rural de Mos. Contarase con zonas ao aire libre, pistas deportivas, aula da natureza, con exposicións temporais e permanentes, equipamentos para educación ambiental, espacio dedicado á casa forestal, con aulas polivalentes para a realización das diversas actividades educativas, de defensa forestal ou da explotación axeitada dos recursos do monte, aula de expermentación coa natureza e de difusión do medio natural para os escolares.
A Comuniade de Montes cree na necesidade de un centro de referencia que permita cubrir os servizos específicos orientados a fomentar o uso racional do monte e a pontenciar a vida rural.


Galería fotográfica
Acta de Non Inicio 1
Acta de Non Inicio 2
Acta de Non Inicio 3
Acta de Non Inicio 4
Acta de Non Inicio 5
Execución Torroso 1
Execución Torroso 2
Execución Torroso 3
Execución Torroso 4
Execución Torroso 5
Execución Torroso 6
Execución Torroso 7
Execución Torroso 8
Execución Torroso 9
Execución Torroso 10
Execución Torroso 11
Execución Torroso 12
Execución Torroso 13
Execución Torroso 14
Execución Torroso 15
Execución Torroso 16
Execución Torroso 17
Execución Torroso 18
Execución Torroso 19
Execución Torroso 20
Execución Torroso 21
Execución Torroso 22
Execuxión Torroso 23
Execución Torroso 24
Execución Torroso 25
Execución Torroso 26
Execución Torroso 27
Execución Torroso 28
Execución Torroso 29
Execución Torroso 30
Execución Torroso 31
Execución Torroso 32
Execución Torroso 33
Execución Torroso 34
Execución Torroso 35
Execución Torroso 36
Execución Torroso 37
Execución Torroso 38
Execución Torroso 39
Execución Torroso 40
Execución Torroso 41
Execución Torroso 42
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.