Proxectos    Proxectos "Leader"
Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DA ORDENACIÓN DO ENTORNO DE SOBRADA - TOMIÑO
PROMOTOR: Concello de Tomiño
TÍTULO DO PROXECTO: Proxecto Básico e de Execución da Ordenación do Entorno de Sobrada - Tomiño
PARROQUIA: Sobrada
CONCELLO: Tomiño
ORZAMENTO ELIXIBLE: 175.379,38 €
IMPORTE DA AXUDA:  71.028,65 €
RESUMO DO PROXECTO: 
O proxecto consiste na creación dunha área deportiva xeradora de actividades ao aire libre na parroquia de Sobrada, Concello de Tomiño.
Dende o punto de vista deportivo, esta actuación combina dúas pistas polideportivas e un cuadrilongo, aparcadoiros para autobuses e vehículos así como beirarúas de acceso dende o vial ata as devanditas instalacións, feito que suporá un proxecto de gran valor espacial e natural ao non existir ningún referente de tal magnitude en todo o Concello.
En canto ao cartácter medio ambinetal, este proxecto pretende recuperar o entorno natural, xa que no momento da solicitude, no mesmo espazo atopábase un campo de fútbol inutilizado, en estado de deterioro e creando un espazo degradado.
Ademáis da construcción desta área deportiva, se creará tamén un espazo deportivo e de leer para os maiores do Concello, xa que se ubicará tamén un parque biosaudable.


Galería fotográfica
Acta non Inicio 1
Acta non Inicio 2
Acta non Inicio 3
Acta non Inicio 4
Acta non Inicio 5
Execución Final 1
Execución Final 2
Execución Final 3
Execución Final 4
Execución Final 5
Execución Final 6
Execución Final 7
Execución Final 8
Execución Final 9
Execución Final 10
Execúción Final 11
Execución Final 12
Execución Final 13
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.