Proxectos    Proxectos "Propios de Dinamización Territorial"
II XORNADAS DE NEGOCIOS AEMOS
No mes de febreiro de 2014, o GDR participou nas II Xornadas de Negocios de Aemos, que tiñan por finalidade que os empresarios e entidades colaboradoras existentes no Concello de Mos se coñecesen, potenciando así as interrelacións entre eles. Aemos, convidou ao GDR a participar destas xornadas, tendo en conta a ampliación do Programa Leader Galicia 2007 - 2013 para as anualidades 2014 e 2015, e os empresarios da zona foron coñecedores desta posible vía de cofinanciación para os seus proxectos. Os resultados foron moi satisfactorios para ambas as partes e se concretaron en proxectos presentados no GDR nos meses seguintes.

Galería fotográfica
Apertura da Xornada a caro do Presidente José Mañas, do xerente e a técnica de Aemos
Marco García durante a súa intervención, explicando ao asistentes a existentecia do Programa Leader no noso territorio
Presentación da ampliación do Programa Leader Galica 2007 - 2013 para as anualidades 2014 e 2015 no GDR
Mesas de traballo durante a xornada
Mesas de traballo durante a xornada
Mesas de traballo durante a xornada
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.