Información    Cal é a estructura do GDR?
Cal é a estructura do GDR?

Contamos cun total de 7 mesas sectoriais, dentro das cales, son elixidos/-as os representantes de cada unha delas na Xunta Directiva do GDR, en función do número de socios/-as que cada  mesas posúe.
 

Mesas sectoriais e número de representantes.
NOME DA MESA
Nº DE REPRESENTANTES
Mesa Sectorial Agrogandeira
3 representantes
Mesa Sectorial Institucional
5 representantes
Mesa Sectorial de Acción Social
2 representantes
Mesa da Muller e Xuventude
3 representantes
Mesa Sectorial Veciñal, Cultural e Deportiva
7 representantes
Mesa Sectorial de Desenvolvemento Económico
2 representantes
Mesa Sectorial de Montes e Medio Ambiente
5 representantes
 

O único criterio que se ten que cumprir para a elección dos/-as representantes na Xunta Directiva é que a parte pública, e dicir, as institucións, tanto de carácter local como de carácter menor e/ou supramunicipal, non posúan máis do 50% dos votos na Xunta Directiva.

De entre o total de 27 representantes do tecido asociativo e institucional do territorio na Xunta Directiva, son 6 os que ostentan os cargos de Presidente/-a, Vicepresidente/-a, Secretario/-a, Vicesecretario/-a e Tesoureiro/-a e Vice Tesoureiro/-a. Os demais membros ostentan o cargo de vogais na Xunta Directiva.
 
Xunta Directiva
NOME
CARGO NA XUNTA DIRECTIVA
MESA SECTORIAL
Sandra González Álvarez
 Presidenta
Institucional
Xosé Alfredo Pereira Martínez
 Vice Presidente
Montes e Medio Ambiente
Martín Fernández Fernández
Secretario
Agrogandeira
Fernando Magdalena Blanco
Vogal Montes e Medio Ambiente
Manuel Piñeiro Álvarez
Tesoureiro
Veciñal, Cultural, Deportiva
Ángel Holguera Domínguez
Vice Tesoureiro
Acción social
Gregorio Álvarez Pereira
Vogal
Veciñal,Cultural, Deportiva
José Antonio Freaza Pérez
Vogal
Veciñal,Cultural, Deportiva
José Luis Fernández Rodríguez
Vogal
Veciñal, Cultural, Deportiva
Iván Goce Sexto
Vogal
Montes e Medio Ambiente
José Mañas Gómez
Vogal
Desenv. Económico
Juan Davila Fernández
Vogal
Muller e Xuventude
Dolores Díaz Malvido
Vogal
Muller e Xuventude
Alfredo López Fernández
Vogal
Montes e Medio Ambiente
Rafael A. Martínez Calzado
Vogal
Veciñal, Cultural, Deportiva
Argimiro Martínez Puentes
Vogal
Montes e Medio Ambiente
Salvador Martínez Valladares
Vogal
Agrogandeira
Beatriz Besada Ramilo
Vogal
Muller e Xuventude
José Luis Martínez Rodríguez
Vogal
Veciñal,Cultural,Deportiva
Roberto Ballesteros Costas
Vogal
Institucional
Miguel Pazo Paramos
Vogal
Acción Social
Ramón Alonso Pérez
Vogal
Veciñal,Cultural,Deportiva
Marcos Comesaña Ghamorro
Vogal
Desenv. Económico
Nídia María Arévalo Gómez
Vogal
Institucional
Emiliano Lage Rodríguez
Vogal
Institucional
Marta Iglesias Bueno
Vogal
Institucional
Juan Carlos Vicente Pérez
Vogal
Agrogandeira
 

Ademáis da Xunta Directiva, o GDR18 conta cun equipo técnico que será o encargado de xestionar o programa Leader Galiza 2007 – 2013 nos vindeiros anos.
  
Equipo Técnico
Marco Antonio García Rodríguez
Eva María Gil Solla
Departamento Técnico eva.gil@agdr18.org
Inocencia González Fernández
Departamento Administrativo chaty.gonzalez@agdr18.org
 
 

GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.