LEADER 2014 – 2020    Proceso participativo para a elaboración da nova estratexia de Desenvolvemento Rural no territorio Maiv- Baixo Miño, para o novo Programa Leader 2014 – 2020
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
© 2009 AGDR18.org. Tódolos dereitos reservados.